TWORZYMY ROZWIĄZANIA

DLA PRZYSZŁOŚCI

.
.
.
.
.
.

TWARDE FAKTY

Usługi I produkty

GAZ

Propan-butan w mieszaninie, zgodnie z normą CN-2711 19 00
Propan zgodnie z normami CN-2711 12 94, CN-2711 12 97, CN-2711 12 11

BENZYNA

Benzyna PB 95, 98 zgodna z normą EN-228

OLEJ NAPĘDOWY

Olej napędowy z zawartością siarki do 10ppm, zgodnie z normą EN-590.

OLEJ SILNIKOWY

Oleje bazowe SAE - 10, 20, 30, 40

O Nas

Pazoil Trade LTD jest spółką energetyczną. Zajmujemy się obrotem produktami pochodzącymi z rafinacji ropy naftowej i gazu ziemnego. Importujemy do krajów UE produkty z Rosji, Białorusi, Tatarstanu, Uzbekistanu. Prowadzimy również sprzedaż wewnątrz UE. Importujemy na rynek Polski gaz, benzynę, olej napędowy, olej silnikowy oraz Bioestry B100. Od 01.08.2016 produkty ropopochodne będą dostępne na następujących bazach paliwowych w Polsce:

Małaszewicze

Strzemieszyce

OSTROŁĘKA

Zatrudniamy wyspecjalizowany zespół handlowców i Traderów, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę oraz konkurencyjną cenę.
Strategiczne usytuowanie spółki w Republice Cypryjskiej, miejscu o ogromnym znaczeniu geopolitycznym dla UE, pozwoli w przyszłości na wykorzystanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego dla dalszego rozwoju naszej spółki. 

Jesteśmy we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Adres Biura

48 Themistokli Dervi Str, Centennial Building, Office 304/305, 1066 Nicosia, Cyprus

Nasz Kontakt

Get In Touch

Section

Section

Sending